We shape our buildings,
and they shape us.

— Winston Churchill

Wie zijn wij

Belgische projectontwikkelaar

Fenixco is een onafhankelijke projectontwikkelaar uit Gent. Doorheen de generaties heeft Fenixco zijn familiaal karakter weten te behouden.

Het is reeds de 3de generatie binnen de familie die actief is het residentieel vastgoed. We richten ons op nieuwbouw appartementen, greenfield, of herontwikkeling van reeds bestaande sites. Het Fenixhof is daar een mooi voorbeeld van.

Fenixco is 100% financieel onafhankelijk en staat garant voor financiële stabiliteit mede dankzij onze solide vastgoedvennootschap. Al onze projecten zijn ingedekt met een 100% – voltooiingswaarborg.

Al onze nieuwbouwprojecten zijn gewaarborgd door een aantal  ‘zekerheden‘.  Allereerst worden de gronden steeds door ons persoonlijk gezocht en ingekocht door onze vennootschap Flanders-Immo JB nv.  Vervolgens kiezen wij nauwkeurig het beste bouwteam.

De activiteiten en projecten zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. Fenixco heeft zijn kantoor in Gent.

Ligging, ligging, ligging

Als projectontwikkelaar beginnen wij het proces van elk nieuw project bij ligging, ligging en ligging. Onze aandacht gaat enkel naar projecten met een TOP ligging, i.e. optimale bereikbaarheid via autosnelwegen, invalswegen, openbaar vervoer; in de nabijheid van supermarkten, scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen en parken; in een rustige en groene omgeving.

Alle disciplines in elk projectteam

Als projectontwikkelaar, stelt Fenixco voor elk project een multidisciplinair team van interne en externe specialisten samen. Zo kunnen we alle aspecten van het bouwproces met de nodige kennis van zaken opvolgen en bijsturen.

www.projectontwikkelaar-info.be

Wat doen wij

Ontwikkeling in en rond de stad voor vandaag en voor de toekomst

De huidige projecten omvatten enerzijds vastgoedontwikkelingen in de stad, die naast wonen ook andere stedelijke functies combineren,  en anderzijds verkavelingsprojecten, rond de stad.

We handelen voor eigen rekening en risico . We zijn niet gebonden aan een financiële instelling, belegger of bouwbedrijf.

Als projectontwikkelaar vinden wij het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen wonen, leefbaarheid, mobiliteit en natuur.

Ontwerp en klant staat centraal

Onze focus gaat naar de ontwikkeling van vastgoedprojecten, steeds met de nadruk op wonen, dit kunnen zowel appartementen zijn als, urban-villa’s, residentiële woningen, of een combinatie.

We kiezen dan ook altijd voor de meest doeltreffende oplossing in functie van het ontwerp. Een ontwerp dat beantwoordt aan de actuele noden en dromen en dat tegelijk afgestemd is op het plaatselijk stedenbouwkundig beleid.

Onze projecten worden duurzaam en toekomstgericht uitgewerkt. Mede door onze knowhow,  efficiënte en klantgerichte werking streven we naar betaalbaarheid, kwaliteit, comfort en ruimtegevoel. Ook aan energiezuinigheid en geluidsoverdracht hechten we heel veel belang, daar deze direct het leefcomfort verhogen.

Ons doel is ook jaren later nog steeds het verschil te zien en te ervaren qua kwaliteit bij een bezoek aan een project.

De klant staat bij ons centraal. Klantgerichtheid dragen we hoog in het vaandel. Onze klanten hebben inspraak in de vooropgestelde plannen, worden door ons uitvoerig ondersteund in hun materiaalkeuze zodat hun woning volledig naar hun smaak en budget kan worden afgewerkt. Kortom onze klanten weten dat ze kunnen vertrouwen op de service van Fenixco.  

 

Aandacht voor alle kritische elementen

Stedelijke her-ontwikkeling is een samenspel van kritische elementen.

Het is een multidisciplinaire activiteit, waarbij de vele verschillende betrokken partijen, sociale vraagstukken, technische en financiële uitdagingen om goed projectbeheer vragen.

Samen met onze partners streven we dan naar excellentie om steeds de beste ontwikkeling te realiseren.

Waar wij voor staan

Wij wensen bij te dragen tot een bruisend stadsleven of aangenaam landelijk wonen.

Fenixco heeft een duidelijke visie voor elk project en is vooral een bedrijf met passie voor de bouw, architectuur en de mens.

Bij alle projecten die Fenixco ontwikkelt, staan ​​hierbij volgende principes voorop:

Meerwaarde voor onze woon en leef omgeving

Met elk van onze projecten willen wij alle kwaliteitseisen voor wonen, werken, winkelen en/of ontspannen  met een duidelijke meerwaarde verbeteren. Daarom vertrekken we voor ieder project vanuit onze plaatselijke marktkennis met een welomlijnde visie dat rekening houdt met de actuele trends en met onze continu evoluerende maatschappij.

Het resultaat leidt tot een bouwproject dat beantwoordt aan een daadwerkelijke behoefte voor vandaag en voor morgen.

Know-how en savoir-faire

Actuele kennis op marktontwikkelingen, bouwkosten, reglementeringen, procedures, financiële montage, deal structuur en communicatie zijn essentieel voor het opstellen van de projectdoelstellingen.

Met de ervaring dat we door de jaren heen hebben opgebouwd, beschikken we over de nodige know-how om ook de complexe projecten tot een goed einde te brengen.

Kwaliteit

We streven naar top-kwaliteit, en dit zowel op gebied van gebruikte materialen in onze lastenboeken als zowel woonkwaliteit. Met woonkwaliteit bedoelen we ruimte, ligging, comfort, gebruiksvriendelijkheid.

Klantgerichtheid met een grote K

De mens, de finale klant, staat  bij ons centraal. Hij of zij is de centrale spil, want het is uiteindelijk hij of zij die het project zal bewonen en een thuis zal creëren.

 

Werken in een team

TEAM, Sleutel tot succes

Een project kan pas echt slagen wanneer alle betrokken partijen nauw met elkaar samenwerken in een team.

Partners

Voor elk project gaan we op zoek naar de beste, de meest geschikte personen, bij voorkeur lokale partners om zo ons ideale team samen te stellen.

Architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, leveranciers en experten vormen één team en worden nauw bij de kritische beslissingen van het project betrokken.

Als projectontwikkelaar is Fenixco in dat team als de dirigent met zijn orkest.

Overheden

Projectontwikkeling hangt nauw samen met maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Door onze ruime ervaring op dit terrein begrijpen we de vraagstelling van de overheden en werken we voor elk project het potentieel binnen hun ruimtelijke plannen uit.

Toekomstige bewoners en eindgebruikers

Fenixco beoogt bij ieder project de noden en wensen van de eindgebruiker, of het nu om een gezin, een winkel, een investeerder of een bedrijf gaat, te beantwoorden.